ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH CỦA ỐNG KÍNH ĐỘ PHÓNG ĐẠI THẤP

Thử đo độ sâu trường ảnh của Microscope độ phóng đại thấp của chúng tôi.

Trường hợp 01

Thiết bị sử dụng
Ống kính:Ống kính độ phóng đại thay đổi với độ phóng đại thấp SDS-LRS
Camera:5.0 mega USB camera

Độ phóng đại
Ở mức phóng đại thấp nhất 5 lần

Chụp đối tượng nghiêng 60°

   

Chụp lại hình của thước đo kim loại nghiêng 60°.
Khẩu độ của ống kính được mở sẵn.
Độ sâu trường ảnh không phải là thông số khách quan mà là giá trị mang tính chủ quan.

(ước chừng trong khoảng này (90mm) lấy nét được)
90mm X sin60°= 78mm
Theo chiều thẳng đứng thì độ sâu trường ảnh sẽ là 78mm.

Ống kính độ phóng đại thấp này
có gắn khẩu độ.

   

Khi đóng khẩu độ thì độ sâu trường ảnh sẽ sâu hơn.

Vì rõ nét trong toàn bộ màn hình nên với phương pháp lần này thì không thể tính toán chính xác được nhưng sẽ trên 100mm.


Trường hợp 02

Thiết bị sử dụng
Ống kính:Ống kính độ phóng đại thay đổi với độ phóng đại thấp SDS-LRS
Camera:5.0 mega USB camera

Chụp đối tượng nghiêng 45°

Chụp cả khi đóng và mở khẩu độ

   
1.Thiếp lập trường nhìn 20.0mmx15.0mm(khoảng 20 lần)

khi mở

khi đóng
   

Ở cùng mức 20 lần, chụp bảng mạch có gắn tụ điện cao 20mm


khi mở

khi đóng
   
2.Thiếp lập trường nhìn 10.0mmx7.5mm(khoảng 40 lần)

khi mở

khi đóng
   

Ở cùng mức 40 lần, chụp bảng mạch có gắn tụ điện cao 8mm


khi mở

khi đóng

Càng tăng độ phóng đại thì độ sâu trường ảnh càng cạn hơn.

Có thể điều chỉnh khi sử dụng khẩu độ.
Tuy nhiên, nếu xiết khẩu độ lại thì hình ảnh sẽ bị tối nên cần phải tăng cường độ ánh sáng.

Về phía camera thì có thể kiểm soát phần nào bằng cách điều chỉnh các mục như 「Brightness」「Gain」「Exposure」