CÁCH GIẢM ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA ỐNG KÍNH ZOOM ĐỘ PHÓNG ĐAI CAO (DÒNG FZ)

Xin giới thiệu 「Phương pháp mang tính chiêu thức dành cho ống kính độ phóng đại cao giới hạn số lượng」của chúng tôi.
Ống kính Zoom dòng FZ của chúng tôi là ống kính Zoom độ phóng đại cao.
Trường nhìn khi ở mức phóng đại thấp nhất là 9X6.7mm(khi dùng camera 1/2 inch)

Với ống kính khác (dòng DS)thì có thấu kính hỗ trợ 0.5 lần(tùy chọn).
Sẽ dùng sang thấu kính hỗ trợ này.

 

 

 

Có thể bảo toàn trường nhìn trong khoảng 18x13mm.
(khi dùng camera 1/2 inch)

Hình bên trái là đồng yên đường kính 10 mm

Ngay cả camera 1/2.5 inch cũng có thể thấy toàn bộ đồng yên 10mm