THẤU KÍNH HỖ TRỢ (THẤU KÍNH REAR CONVERTER) LÀ GÌ?

Bằng cách lắp vào giữa camera và ống kính chính thì có thể thay đổi độ phóng đại nhưng không thay đổi W.D.(khoảng cách thao tác).
Tuy nhiên, có khuyết điểm là độ sáng sẽ giảm xuống (giá trị F sẽ trở nên lớn hơn), độ phân giải và độ tương phản sẽ suy giảm, hình ảnh sẽ không nét lắm.

 

x2 rear converter

Gắn giữa camera và ống kính chính