THẤU KÍNH HỖ TRỢ (THẤU KÍNH FRONT CONVERTER)LÀ GÌ?

Được gắn phía trước ống kính chính ( phía vật thể), có thể thay đổi độ phóng đại. Ngoài ra cũng có thể thay đổi W.D. (khoảng cách thao tác) .

標準レンズ用0.5倍補助レンズ TG-0.5
 
0.5x auxiliary lens
for sds-m lens TG-0.5
 

<Sự thay đổi của độ phóng đại và khoảng cách thao tác khi dùng thấu kính hỗ trợ 0.5 lần>

 

Độ phóng đại

Khoảng cách thao tác

TG500PC2
25x~135x
90mm
TG500PC2
+thấu kính hỗ trợ 0.5 lần
13x~65x
150mm~160mm

<Hình ảnh khác biệt  khi gắn thấu kính hỗ trợ 0.5 lần vào TG500PC2>

TG500CS(0.5倍補助レンズなし)
TG500CS(0.5倍補助レンズ装着)
TG500PC2 (không có thấu kính hỗ trợ 0.5 lần)
ở độ phóng đại thấp nhất
TG500PC2(có gắn thấu kính hỗ trợ 0.5 lần)
ở độ phóng đại thấp nhất

Có thể nhận ra rằng khi gắn thấu kính hỗ trợ 0.5 lần thì phạm vi tầm nhìn cũng đã rộng hơn.

* Trường hợp dùng thấu kính hỗ trợ 0.5 lần, thì do khoảng cách thao tác thay đổi,  khoảng cách từ đèn đến đối tượng cũng kéo dài hơn nên cần thay đổi vị trí của giá đỡ đèn LED sử dụng.

LEDアングル LED-A2
LEDアングルにLEDリング照明を取り付けます
LED angle LED-A2

Gắn đèn LED vòng vào giá đỡ đèn LED