CÁCH GẮN ỐNG KÍNH CỦA CAMERA PHẢN XẠ ỐNG KÍNH ĐƠN VÀO CAMERA C MOUNT

Những ống kính chuyển đổi như dưới đây được bán để kết nối ống kính của camera phản xạ ống kính đơn vào camera C mount.

 

変換アダプタ 変換アダプタ
   

Flange back của EOS là 44mm.

EOSのフランジバック

Flange back của C mount là 17.526mm.

Cマウントのフランジバック

 

Flange back của camera phản xạ ống kính đơn khá dài.

Ống kính dùng cho camera phản xạ ống kính đơn thì có thể gắn vào camera C mount.
Nếu tạo khoảng cách 44-17mm=27mm thì tiêu điểm sẽ khớp nhau.

Tuy nhiên khi gắn ống kính dùng cho camera C mount vào camera phản xạ ống kính đơn thì Flange back quá gần nên tiêu điểm sẽ không khớp.
Nếu ống kính không ăn sâu vào trong camera thì tiêu điểm sẽ không khớp )

 

変換アダプタ

 

Bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi này, ta có thể vật lý hóa việc gắn ống kính C-mount vào camera đơn ống kính.

Tuy nhiên, camera đơn ống kính thường có kích thước cảm biến đáng kể so với camera công nghiệp, vì vậy, việc tương thích giữa kích thước cảm biến của ống kính C-mount và camera đơn ống kính là cơ bản không thích hợp. Do đó không khuyến khích sử dụng.