MUỐN ĐO KÍCH THƯỚC ĐỘ CHÍNH XÁC CAO THÌ CÓ CÁCH NÀO KHÔNG?

Khi đo kích thước độ chính xác cao thì ống kính Telecentric với hình ảnh ít bị biến dạng sẽ có ưu thế hơn ống kính Macro.
Ngay cả khi sử dụng ống kính Telecentric thì không có nghĩa là độ sâu trường ảnh sẽ sâu đến cực điểm nhưng với đặc trưng của ống kính Telecentric là nếu nằm trong vùng lấy nét thì không có biến động kích thước của đối tượng quan sát nên sẽ khó có sai sót khi thực hiện đo kích thước và có thể đo với độ chính xác cao.

RT3 Ống kính Telecentric có gắn khẩu độ
RT3
たる型 糸巻き
<Biến dạng lớn>
Khi thực hiện đo đạc chính xác cao như đo kích thước thì phải chọn ống kính có độ biến dạng ít.
ディストーション
<Biến dạng nhỏ>

So với ống kính Macro thì ống kính Telecentric có độ biến dạng nhỏ và có thể đo đạc chính xác cao.

<Chụp bằng ống kính Telecentric có gắn khẩu độ RT3>

被写界深度

Thử chụp thước kính mắt cáo 0.2mm để nghiêng bằng ống kính Telecentric.

開放時 <Khi mở khẩu độ>
Lấy nét ở chỗ khoanh vùng màu đỏ. Có thể nhìn thấy là ở trạng thái mở khẩu độ thì càng đi về phía bên phải của thước kính thì càng không rõ nét.
絞り時

<Khi đóng khẩu độ>
Vừa lấy nét ở chỗ khoanh vùng màu đỏ như ở trên vừa đóng khẩu độ lại.

Ngay cả nơi được khoanh vùng bằng nét đứt ở phía bên phải của thước kính, hình ảnh không bị mờ, được hiển thị rõ ràng

Nếu quý vị nào muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật.