ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ỐNG KÍNH

Ống kính cũng có độ phân giải như một tính năng của nó.

Cũng biểu hiện như 「có bao nhiêu dòng」hoặc là 「tương ứng bao nhiêu Megapixel」

Tuy nhiên thì gần đây có khuynh hướng chú trọng vào thể hiện tổng thể của hình ảnh bao gồm tính tái hiện của độ tương phản, chứ không chỉ là độ phân giải. 
(Ống kính có độ phân giải cao thì sẽ dẫn đến tính tái hiện của độ tương phản giảm xuống. )

Độ phân giải của ống kính sẽ thay đổi bằng toàn bộ phạm vi zoom và cũng bằng khẩu độ.
(Ví dụ: dù nói là ống kính tương ứng 3M(ống kính tương ứng 3 triệu điểm ảnh)nhưng là độ phân giải trong điều kiện tốt nhất, sử dụng khi mở khẩu tối đa)
Độ phân giải của máy ảnh và độ phân giải ống kính không nhất thiết phải giống nhau.

Hơn nữa, giả sử như có giống nhau đi chăng nữa, nếu dùng để chiếu trên màn hình máy tính, trường hợp độ phân giải của màn hình thấp hơn thì có khi cũng không được lợi ích gì.

Độ phân giải thì cần phải xem xét trên toàn bộ hệ thống.