NA(KHẨU ĐỘ SỐ) LÀ GÌ

NA(Khẩu độ số)của ống kính là chỉ số để đánh giá độ sáng, độ phân giải, độ sâu trường ảnh của ống kính.

NA=n×sinθ

 

NA(開口数) NA(開口数)
   

 

Theo hình trên thì  0<θ<90° 
nghĩa là 0<NA<1 (trong không khí)
(NA được xác định bằngθvà chỉ số khúc xạ)
NA càng lớn thì ống kính càng sáng.

Ánh sáng liên tục lan truyền. (sự nhiễu xạ)

Chính vì vậy, để có thể thu hẹp khẩu độ nhỏ nhất thì cần phải đóng khẩu ở góc lớn nhất có thể. Nghĩa là NA càng lớn thì độ nét càng cao. (khi so sánh cùng độ phóng đại)

Công thức tính toán   Độ nét =(0.61×λ)/NA

Ngược lại, NA càng cao thì độ sâu trường ảnh càng ngắn.
Công thức tính toán  Đô sâu trường ảnh =λ/NA²

Hầu hết trên thấu kính như ở vật kính của Kính hiển vi đều có ghi chỉ số NA.

対物レンズ

Những loại như ống kính zoom C mount đa dụng thì độ phóng đại sử dụng có biến đổi đáng kể.
(Đó là do điểm chính của ống kính thay đổi theo độ phóng đại của ống kính ( giá trị lý thuyết) )
Dưới đây là trích dẫn từ Catalog của một nhà sản xuất 

NA(開口数)

Với ống kính zoom C mount đặc biệt thì cũng có loại NA sẽ không biến động như ở hình dưới
Tuy nhiên hình dạng khá lớn và đắt tiền.

NA(開口数)