VÙNG BỊ CONG THEO THỊ SAI CỦA ỐNG KÍNH TELECENTRIC

Thị sai là việc dựa theo vị trí quan sát tại 2 điểm thì hướng có thể thấy được của đối tượng sẽ khác nhau. 
Ống kính ít có độ biến dạng xung quanh theo thị sai là ống kính Telecentric.

Thay đổi ống kính và quan sát mẫu như hình dưới đây.

       

Thay đổi ống kính và quan sát mẫu bên phải
trường nhìn 60 X 40mm
Độ cao trụ 60mm
   
●Quan sát bằng ống kính Telecentric  
   
●Quan sát không phải bằng ống kính Telecentric  

2.Không có giãn nỡ・co lại của hình ảnh trong vùng lấy nét 
   

Quan sát bằng ống kính Telecentric  

Quan sát trong phạm vi từ điểm mà tiêu cự thống nhất hoàn toàn đến ±3mm
(trong vùng lấy nét)

   

Khi khoảng cách tiêu điểm là 105mm
(trạng thái lấy nét hoàn chỉnh)

Hình bên trái là hình đã được đo đường kính vòng tròn của đối tượng.
Giữ nguyên kích thước đường kính, vòng tròn hiển thị kích thước và thử thay đổi khoảng cách tiêu điểm.

   

Khoảng cách tiêu điểm 108mm
(trạng thái nâng ống kính lên 3mm từ cự ly lấy nét hoàn chỉnh)

Dù ở trạng thái này thì  vòng tròn hiển thị kích thước ( đường màu đỏ) và vòng tròn của đối tượng không bị lệch nhau, có thể biết rằng không có giãn nỡ・co lại của hình ảnh trong vùng lấy nét

   

Khoảng cách tiêu điểm 102mm
(trạng thái hạ ống kính xuống 3mm từ cự ly lấy nét hoàn chỉnh)

Dù ở trạng thái này thì  vòng tròn hiển thị kích thước ( đường màu đỏ) và vòng tròn của đối tượng không bị lệch nhau, có thể biết rằng không có giãn nỡ・co lại của hình ảnh trong vùng lấy nét

   
●Quan sát không phải bằng ống kính Telecentric  

Khoảng cách tiêu điểm 104mm
(trạng thái lấy nét hoàn chỉnh)

Hình bên trái là hình đã được đo đường kính vòng tròn.
Giữ nguyên kính thước của đường kính, hay vòng tròn hiển thị kích thước ( đường màu đỏ) và thử thay đổi khoảng cách tiêu điểm.

   

Khoảng cách tiêu điểm 107mm
(trạng thái nâng ống kính lên 3mm từ cự ly lấy nét hoàn chỉnh) 

Tình trạng này thì vòng tròn hiển thị kích thước ( đường màu đỏ) và vòng tròn của đối tượng bị lệch, có thể biết rằng hình ảnh bị co lại.

   

Khoảng cách tiêu điểm 101mm
(trạng thái hạ ống kính xuống 3mm từ cự ly lấy nét hoàn chỉnh)

Tình trạng này thì vòng tròn hiển thị kích thước ( đường màu đỏ) và vòng tròn của đối tượng bị lệch, có thể biết rằng hình ảnh bị giãn nở. 

Chúng tôi có sẵn nhiều loại ống kính Telecentric phong phú. Xin mời xem chi tiết tại đây→ Ống kính Telecentric