MUỐN GIẢM SỰ BIẾN DẠNG CỦA HÌNH ẢNH THÌ LÀM THẾ NÀO?

Nếu sử dụng ống kính Telecentric thì có thể có được hình ảnh ít biến dạng hơn.

Thử nghiệm bằng ống kính Telecentric RT3, RT5 của công ty chúng tôi. 

 

テレセントリックレンズ RT3、RT5

Gắn ống kính Telecentric RT3, RT5 vào Camera USB GR200BCM và chụp thước kính

テレセントリックレンズ RT3 テレセントリックレンズ RT5で撮影
Chụp bằng ống kính Telecentric RT3 Chụp bằng ống kính Telecentric RT5
Có thể thấy rằng không có biến dạng ở tại 4 góc màn hình .
Đây là đặc trưng của ống kính Telecentric.

Nếu đang sử dụng ống kính CCTV thì dùng ống kính Tele sẽ ít bị biến dạng hơn ống kính góc rộng.
Thử nghiệm bằng ống kính tiêu cự cố định 6mm và ống kính tiêu cự cố định 25mm.

 

8mm 固定焦点レンズ Gắn ống kính tiêu cự cố định 6mm vào camera USB(GR200BCM)và chụp giấy kẻ ô
方眼紙の四隅が歪んでいる

Có thể thấy rằng 4 góc của tờ giấy bị cong.

25mm 固定焦点レンズ

Gắn ống kính tiêu cự cố định 25mm vào camera USB(GR200BCM)và chụp giấy kẻ ô

方眼紙の四隅に歪みがあまり見られません。

Không nhìn thấy rõ sự biến dạng ở 4 góc của giấy kẻ ô.

Nếu là Microscope thì tùy theo tính năng của ống kính có loại sẽ ít biến dạng nhưng giá sẽ cao.

Nếu có điểm gì thắc mắc trong việc chọn lựa ống kính thì xin hãy liên hệ đế bộ phận kỹ thuật.