DISTORTION (MÉO HÌNH) LÀ GÌ

Distortion(méo hình)có nghĩa là tình trạng hình ảnh bị bẻ cong khi chiếu qua thấu kính.  

Nói chung, đặc trưng của ống kính góc rộng thì dễ bị méo dạng thùng và ống kính tele thì dễ bị méo dạng gối cắm kim.

樽型
糸巻き型
<quang sai dạng thùng>
<quang sai dạng gối cắm kim>

<Ảnh chụp dùng ống kính tiêu cự cố định>

CCTVレンズ

Khi dùng ống kính tiêu cự cố định 8mm

CCTVレンズ

Khi dùng ống kính tiêu cự cố định 12mm

CCTVレンズ

Khi dùng ống kính tiêu cự cố định 25mm

CCTVレンズ

Ống kính tiêu cự cố định

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn ống kính tiêu cự cố định thích hợp. Xin hãy liên hệ ngay nhé.