ỐNG KÍNH MACRO ・ ỐNG KÍNH ZOOM MACRO

Ống kính được thiết kế với mục đích chụp cự ly gần gọi là ống kính Macro.
Trong dòng ống kính Macro loại có thể thay đổi độ phóng đại liên tục và tiêu cự cố định ( không thay đổi) thì gọi là ống kính Zoom Macro.

マクロズームレンズ マクロズームレンズ

Loại có thể thay đổi độ phóng đại liên tục nhưng tiêu cự thay đổi nếu nói 1 cách chính xác thì không gọi là ống kính Zoom.
Có khi được gọi là ống kính độ phóng đại thay đổi để phân biệt với ống kính Zoom.

可変倍率レンズ 可変倍率レンズ

Nếu không cần đổi độ phóng đại thường xuyên, muốn giảm giá thành thì nên dùng ống kính độ phóng đại thay đổi, nếu đổi độ phóng đại thường xuyên thì dùng loại ống kính Zoom.