LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH FLICKER? ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)

Hiện tượng phát sinh trên màn hình hiển thị như là khi thì màn hình nhấp nháy, khi thì trên màn hình có sọc, khi thì bị lúc sáng lúc tối thì được gọi là Flicker.
Các biện pháp phòng tránh như sau
1.Thay đổi tần số trong Property để có khả năng đồng bộ với tần số nguồn điện và bóng đèn huỳnh quang.

Trường hợp có nhiễu từ đèn huỳnh quang hay nguồn điện thì khách hàng tự điều chỉnh để tránh nguyên nhân này.
3.Nếu đang áp dụng chế độ phơi sáng tự động thì thử tháo dấu chọn AE(Auto exposure )

オートエクスポージャー

Hãy thử vài biện pháp xem sao nhé.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Hỗ trợ kỹ thuật.