CÁC MỤC CẦN XÁC NHẬN CỦA PHẦN MỀM KHI CHẤT LƯỢNG ẢNH BỊ HẠT ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)

  1. Hãy chuyển đổi độ phân giải sang độ phân giải càng cao càng tốt
    Trong phần mềm ứng dụng có lựa chọn thay đổi độ phân giải.
    (Tuy nhiên, khi tăng độ phân giải thì tốc độ hiển thị sẽ bị chậm hơn.)
解像度 解像度切替
   

 

  1. Điều chỉnh Video Property
    Tùy thuộc vào camera mà định dạng của màn hình cài đặt khác nhau , nhưng các mục cài đặt thì gần giống nhau.

ビデオプロパティ

Trên phần mềm nếu độ sáng cao quá thì thành phần nhiễu cũng sẽ tăng.
Về cơ bản, nên để ánh sáng bên ngoài ở độ sáng vừa đủ, tháo dấu check ở AE (cân bằng trắng tự động) và giảm Gain càng nhiều càng tốt.