NHỮNG LƯU Ý KHI KẾT NỐI CAMERA USB VÀ MÁY TÍNH BẢNG

Vì camera của chúng tôi không hỗ trợ hệ điều hành ( như WindowsRT) chuyên dùng cho máy tính bảng nên trước hết hãy kiểm tra hệ điều hành. Ngoài ra thì xin lưu ý là cũng không tương thích với Mac.

■ Loại thông dụng

汎用タブレット
   
lenovo Lenovo ThinkPad
OS:Windows8Pro(32bit) 
CPU:Intel Atom Z2760
Dung lượng lưu trữ chính:2GB
   
USB端子 Cổng USB: cổng A

Hiển thị chậm kinh khủng, mức độ không phải dùng hàng ngày. 
Hiển thị chậm do các nguyên nhân như tốc độ xử lý của CPU, bộ nhớ, số bit.

Thông thường thì người ta nói rằng「để chạy Windows8 một cách thoải mái thì cần 64bit, bộ nhớ từ 4GB」

Trường hợp máy tính bảng đa dụng thì xem ra lại hiệu quả kém.

■ Loại chức năng cao

   
lenovo SurfacePro
OS:Windows8Pro(64bit) 
CPU:Intel Core i5
Dung lượng lưu trữ chính:4GB
   
USB端子 Cổng USB: cổng A

Hình ảnh hiển thị bình thường. Mức độ không có vấn đề khi dùng thực tế của tốc độ hiển thị.
Đã cài đặt camera 300M nhưng ở mức độ không có vấn đề khi dùng thực tế.

Khi dùng máy tính bảng thì có khi tốc độ hiển thị trở nên rất chậm nên cần phải kiểm tra.
Ngoài ra, bạn nên dùng loại「Windows8」「64bit」「Dung lượng lưu trữ chính từ 4GB」「Dạng cổng USB là dạng cổng A」và「Có thể kết nối với camera」.