API, SDK LÀ GÌ?

API nghĩa là giao diện được thiết lập để có thể lập trình ngắn gọn nhằm tiết kiệm thời gian, công sức khi lập trình ứng dụng,  còn gọi là giao diện lâp trình ứng dụng (Application Programming Interface).

SDK nghĩa là tập hợp công cụ phát triển phần mềm (Software Development Kit).

Hiện tại, công ty chúng tôi có loại SDK mở rộng và loại SDK không mở rộng.

Camera USB của chúng tôi do hỗ trợ Directshow nên có thể làm chương trình ứng dụng camera sử dụng DirectX SDK do Microsoft cung cấp.