CÁCH LƯU ẢNH TĨNH CÓ ĐỂ NGÀY, GIỜ

Có phần mềm kết hợp ngày, giờ vào tên file lưu trữ và phần mềm ghi ngày, giờ vào chính hình ảnh đó và lưu lại.

Với camera hỗ trợ DirectShow thì có thể dùng nhiều loại phần mềm thị trường nhưng xin được giới thiệu phần mềm có thể ghi lại cả thời gian dựa theo các loại đã được dùng thử tại công ty chúng tôi. 

1. Phần mềm ghi ・ lưu lại ngày, giờ trong ảnh tĩnh đã lưu trữ
 Phần mềm miễn phí 「LiveCapture3」
Khi lưu ảnh tĩnh bằng phần mềm này thì có thể lưu ảnh tĩnh ở dạng dưới đây.

LiveCapture3

2. Phần mềm ghi ngày, giờ trong tên file lưu giữ
 Phần mềm tùy chọn của công ty chúng tôi「MeasurePro」

Khi lưu dùng tính năng auto file trong này thì sẽ tích hợp vào tên file ngày – tháng – năm dương lịch giờ – phút – giây giống như dưới đây.

MeasurePRO