ĐỐI ỨNG VỚI TRƯỜNG HỢP CAMERA USB THƯỜNG BỊ ĐỨNG HÌNH

Thật không may là có trường hợp này nhưng không thường xuyên.
Ngay cả thiết bị USB gần đây mà có thể phát sinh đứng hình do có vấn đề về tương thích hay bị nhiễu.
Nói chung thì có 3 vấn đề sau
1. Lỗi truyền thông tin
Với camera USB thì không có chức năng truyền lại.

Thông tin dù chỉ 1 lần bị ngắt (có lỗi thông tin) thì màn hình sẽ bị đứng hình.
Nguyên nhân có thể nghĩ đến là do sự tiếp xúc kém phần đầu nối USB・mở rộng cáp USB・nhiễu loạn… 

2. Sự can thiệp của phần mềm điều khiển khác
Không giống như phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển gần với hệ thống có khi sẽ bị đan xen với phần mềm điều khiển như Web camera.
Không chỉ camera mà trình điều khiển liên quan đến hình ảnh cũng có khi bị nhiễu.
( Trước đây thì có trường hợp board channel của TV bị nhiễu)

3. Sự cố của USB Board

Khi dùng USB Hub hoặc USB Board bổ sung thì hoạt động có thể sẽ không ổn định.

<Giải pháp>
Đương nhiên cũng có thể nghĩ đến sự bất hợp lý của thân camera. Để giải quyết thì trước tiên chạy bằng máy tính khác và xác nhận xem có xảy ra cùng triệu chứng như vậy hay không?
( Bằng cách này có thể làm rõ là phần cứng của camera có bị hư hỏng hay không)
Nếu không có bất thường ở máy tính khác thì kết nối vào máy tính xảy ra bất thường, xóa bỏ hoàn toàn trình điều khiển, cài đặt lại.
(Phần mềm điều khiển thì khác với phần mềm ứng dụng, không thể xóa bỏ hoàn toàn bằng thủ công.
Có thể tải 「Chương trình xóa bỏ hoàn toàn」từ trang web của chúng tôi)
Nhất định hãy sử dụng board để kiểm tra hoạt động khi đã được cài đặt lại.