CÁCH XỬ LÝ LỖI PHẦN MỀM

Lỗi sau đây là lỗi xảy ra khi máy tính không thể nhận diện camera.

エラー画面 

Nguyên nhân chính là 3 điểm sau

1. Khi camera không được kết nối hoặc là không được gắn trực tiếp vào máy tính.
2. Khi phần mềm điều khiển của camera chưa được cài đặt.
3. Khi chọn Driver của camera khác ( như là camera trong máy tính) 

<Cách khắc phục>

Chọn Option→Select Device
エラー

Mở cửa sổ của Select Device。
Trong đây hãy chọn camera đang kết nối.

エラー 

(Trường hợp camera đang kết nối không có trong cửa sổ)
Có khả năng là Driver chưa được cài đặt.
→ Hãy cài đặt phần mềm điều khiển。
Có để tải phần mềm điều khiển Tại đây (trang web tổng hợp của Shodensha)