CÁCH XỬ LÝ 「HÌNH ẢNH BỊ ĐỨNG」、「TỐC ĐỘ GIẢM」 1

Một trong những nguyên nhân là do nguồn cấp điện tại máy tính không đủ. 

( vì không phải là bị nhiễu nên không thể tương thích bằng cáp repeater )

Đặc biệt là máy tính xách tay, lượng điện năng tổng nhỏ hoặc có khi đang ở chế độ tiết kiệm điện ở trạng thái ban đầu.

Trong trường hợp này, các xử lý đơn giản là dùng HUB self power (HUB có kèm AC adapter) .

Như vậy thì nguồn điện cung cấp cho camera hoặc cáp active không phải là máy tính mà là từ HUB.

セルフパワーのHUB

Cũng có HUB self power có gắn ampe kế như dưới đây.

電流計のついたセルフパワーのHUB