CÁCH XỬ LÝ 「HÌNH ẢNH BỊ ĐỨNG」、「TỐC ĐỘ GIẢM」 2

C-State của máy tính có hiệu lực thì đây là nguyên nhân xuất hiện triệu chứng. 
C-State nói một cách đơn giản là tính năng làm nghỉ ngơi các chức năng không được sử dụng trong khi máy tính hoạt động.
Chính vì vậy, sẽ thành trạng thái máy tính không làm việc đầy đủ thông số kỹ thuật khi nhiều chức năng đang nghỉ ngơi .

Đặc biệt là ở máy tính xách tay, để kéo dài thời gian của pin thì C-State có khi sẽ được ưu tiên.
C-State khác với chế độ tiết kiệm pin của máy tính.

Ngay cả khi tắt chế độ tiết kiệm pin của máy tính nhưng tình trạng vẫn không cải thiện được thì cần có vài  thao tác đặc biệt. 

 

Trường hợp cần thiết hãy liên hệ cho chúng tôi.