CÁCH LƯU HÌNH ẢNH BẰNG THIẾT BỊ KÍCH HOẠT NGOÀI

Chúng tôi có tiếp nhận được các mong muốn của khách hàng như là「Dù camera không có cổng gắn thiết bị kích hoạt bên ngoài, tôi cũng muốn dùng thiết bị kích hoạt ngoài để lưu hình ảnh」

Trường hợp như vậy, dùng Box nhập dữ liệu có sẵn thì thế nào?

Trong Measure phần mềm Viewer của Shodensha có thiết lập một số phím tắt.

Ví dụ như“Save”thì được thiết lập bằng“Ctrl+S”

Save
Khi dùng Box nhập dữ liệu có sẵn, thì có thể chuyển đổi tín hiệu từ công tắc ngoài ( trigger ngoài) thành phím tín hiệu như “Ctrl+S”. Tóm lại, thay vì nhấn“Ctrl+S”ở bàn phím, bằng cách mở công tắc ngoài có thể lưu hình ảnh trong khi hiển thị bằng Measure của phần mềm Viewer.

Lần này tôi dùng thử 「công tắc USB đa năng」 ( sản phẩm của công ty Technotools) thay cho Box nhâp dữ liệu có sẵn.

なんでもスイッチUSB

Phương pháp cài đặt như sau
1.Gắn công tắc ngoài vào cổng của Box nhập dữ liệu.
2.Gắn Box nhập dữ liệu vào máy tính bằng cổng USB.
3.Cài đặt phần mềm đính kèm của Box nhập dữ liệu vào máy tính

なんでもスイッチ

4.Phần mềm đính kèm theo, có ý nghĩa cho công tắc ngoài kết nối với cổng kết nối 1~5

Ví dụ như, nếu thiết lập “Ctrl+S”dữ liệu vào như ở trên thành tín hiệu ra khi công tắc ON thì có thể dùng Trigger bên ngoài và lưu hình ảnh vào bất cứ thời điểm tùy thích
Vậy là đã hoàn thành cài đặt..

Sau đó, trong khi hiển thị hình ảnh bằng Measure phần mềm Viewer, tại thời điểm tùy ý nếu để công tắc ngoài ON thì dù không có cổng gắn thiết bị kích hoạt ngoài cũng có thể chụp ảnh dễ dàng.
Vì dễ dàng cài đặt nên đáng để thử.