VIDEO TIME LAPSE LÀ GÌ?

Timelapse cũng được thể hiện dưới dạng video tua nhanh thời gian.
Ngược lại hoàn toàn với Camera HD (chiếu chậm slow motion) là chiếu lại video ghi thời gian dài trong một thời gian ngắn.

Để thực hiện với máy ảnh USB thì dùng phần mềm có thể chụp theo từng khoảng thời gian cài đặt, chụp các đối tượng và lưu trữ nhiều ảnh.
(mời tham khảo 「Cách chụp ảnh liên tục bằng USB Camera」)

Liên kết cái này với phần mềm như WindowsLiveMoveMaker và dựng phim.
(Có thể áp dụng để chụp những vật chuyển hóa từ từ như chuyển động của vi sinh vật, nuôi cấy mô. )

Dưới đây là video mẫu về Time lapse có trong YouYube

https://www.youtube.com/watch?v=UQ_QqtXoyQw