CÂN BẰNG TRẮNG (TRƯỜNG HỢP USB CAMERA)

Cân bằng trắng là sự chỉnh sửa để có được hình ảnh của tông màu bình thường dưới nguồn sáng của các màu khác nhau trong máy ảnh.

Có nhiều phương pháp điều chỉnh khác nhau, nhưng sản phẩm của chúng tôi thì áp dụng cân bằng trắng tự động chỉ bằng 1 nút nhấn.

Thực hiện điều chỉnh độ sáng để có thể quan sát màu tiêu chuẩn (tôi nghĩ rằng dùng giấy trắng là tốt nhất) trong trạng thái không bị quầng sáng (chói) hoặc quá tối.
Sau đó, hiệu chỉnh màu sắc (tự động cân bằng trắng) sẽ được tự động áp dụng khi bạn click 1 lần vào nút cân bằng trắng.

Tùy theo camera mà ký hiệu sẽ khác nhau như AWB, OnePushWB.

 

オートホワイトバランス  
   
オートホワイトバランス  
   
オートホワイトバランス