SỬ DỤNG CAMERA USB CHIẾU TRÊN MÀN HÌNH RỘNG TỶ LỆ 16:9, 16:10. TỶ LỆ NGANG DỌC CỦA HÌNH ẢNH LÚC ĐÓ CÓ PHÙ HỢP KHÔNG?

Phù hợp.

Cảm biến hình ảnh của camera USB của công ty chúng tôi là 4:3.
Ngay cả khi màn hình máy tính không phải là màn hình tỷ lệ 4:3, thì trong ứng dụng vận hành sẽ là hình ảnh 4:3.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ