MUỐN SỬ DỤNG USB CAMERA VỚI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CỦA CÔNG TY KHÁC(※CAMERA USB VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)

Camera USB của công ty chúng tôi có hỗ trợ Directshow nên có thể áp dụng khá nhiều phần mềm xử lý hình ảnh.
Nếu là phần mềm Viewer dùng cho Directshow thì có thể sử dụng được.

Nếu bạn không biết camera đang sử dụng, có hỗ trợ Directshow hay không, hãy kiểm tra hoạt động với AMCap được phân phối miễn phí bởi Microsoft và nếu nó có vẻ hoạt động được thì là camera hỗ trợ Directshow.

Nếu máy ảnh có hỗ trợ Directshow, thì khả năng cao là có thể sử dụng phần mềm Viewer phổ biến và đương nhiên là cả phần mềm Viewer do công ty chúng tôi phát hành.