MUỐN CHỤP TỰ ĐỘNG THEO MỖI 1 GIÂY (※CAMERA USB VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)

Với Measure, phần mềm Viewer thiết bị tiêu chuẩn của Microscope USB của chúng tôi thì có thể chụp hình theo mỗi giây.

インターバル

Có thể cài đặt Interval ( chụp hình theo từng mấy giây?)

 

Dùng chức năng này chụp thử kim giây của đồng hồ theo từng giây một.

時計01
時計02
時計03
時計04
時計05

Có thể nắm bắt được chuyển động của kim giây.

インターバル

Nhấn nút này trên thanh công cụ thì màn hình cài đặt Interval sẽ hiện ra.

 

Ngoài ra, vì Mircoscope USB của công ty chúng tôi dùng USB Camera hỗ trợ Directshow, có tính năng mở rộng phần mềm nên cũng có thể chạy bằng phần mềm khác.

Ngoài ra, nếu muốn biết chi tiết về phần mềm, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật.