CÓ THỂ ĐO BÁN KÍNH BẰNG MeasurePRO HAY KHÔNG?

Rất tiếc là phần mềm đo lường MeasurePro、 MeasurePRO-Ex của chúng tôi không thể đo bán kính.

Các công ty khác thì cũng có bán phần mềm có thể đo bán kính
Camera USB có hỗ trợ Directshow nên không chỉ phần mềm do công ty chúng tôi bán mà của công ty khác cũng có thể dùng được.