Có thể thực hiện chụp 6 khung hình mỗi giây với máy ảnh đen trắng 1.300.000 điểm ảnh USB3.0 bằng tín hiệu kích ngoại (pulse signal) 6Hz không?

Đối với dòng sản phẩm sau:

USB3.0 Camera (đen trắng) 5 triệu điểm ảnh DN3R-500BU

Việc chụp 6 khung hình mỗi giây bằng tín hiệu kích ngoại không gặp vấn đề gì.

Các camera USB2.0 và USB3.0 của chúng tôi đều có cùng một cấu hình kích ngoại / đèn flash. Vui lòng tham khảo tài liệu và FAQ dưới đây khi sử dụng tín hiệu kích ngoại.”

 

– Đặc điểm điện áp của tín hiệu kích ngoại là từ 3.3V đến 24V. Phần lớn khách hàng sử dụng điện áp 5V.
– Độ rộng xung đầu vào cần được thiết lập ít nhất là 5.1μs.

– Độ trễ của tín hiệu kích ngoại là bao nhiêu?
(Thời gian trễ từ khi máy ảnh nhận tín hiệu đến khi bắt đầu chiếu sáng)
Chỉ vài μs. Nếu muốn trễ độc đáo, bạn có thể thiết lập Trigger Delay thông qua SDK.

 

– Bố trí chân kết nối: Khi nhìn từ phía sau của camera, bên trái là Pin 1 và bên phải là Pin 8. (Vui lòng tham khảo hướng dẫn đi kèm để xem chi tiết.)
– Nếu kết nối dây ngắn đi kèm với camera, thì từ Pin 1 (trắng, đen, đỏ, cam, vàng, đen, trắng, đen) sẽ kết nối đến Pin 8.
– Trong trường hợp sử dụng tín hiệu kích ngoại, sử dụng Pin 1 và Pin 2.