NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG NHIỀU CAMERA TRÊN 1 MÁY TÍ

Chọn camera sử dụng 
Cơ bản thì có thể dùng nhiều camera trên 1 máy tính.
Tuy nhiên, tùy theo loại camera mà có khi nhưng không thể sử dụng được với cùng loại.
(trường hợp cùng loại thì phần mềm Driver sẽ giống nhau, có khi sẽ bị đan xen)

Các dòng DN2 của Camera USB2.0, dòng DN3 của Camera USB3.0 thì dù cùng loại nhưng cũng có thể dùng được.

Xác nhận số lượng camera và công suất của máy tính 
Về cơ bản trước tiên hãy nghĩ đến băng thông.
Ví dụ, khi 1 camera 5M (5 triệu điểm ảnh) hoạt động ở mức 5fps thì sẽ thành 5M×8bit×5fps=200M. Băng thông của Host controller USB2.0×1 đã gần một nửa của 500Mbps.
500Mbps là giá trị trên lý thuyết, giá trị hiệu quả thực là khoảng 360Mbp.
Việc sử dụng nhiều camera 5M USB2.0 ở độ phân giải cao là không thực tế.
( cần phải nghĩ đến chuyện lúc thì độ phân giải bị rớt lúc thì tốc độ khung hình bị giảm)

Nếu cần dùng nhiều camera 5M thì tốt nhất nên dùng loại USB3.0.
Băng thông của Host controller USB3.0×1 là 5000Mbps nên chắc là có thể sử dụng 1 Host controller cho khoảng 4 máy .
(Theo lý thuyết thì cũng có thể gắn HUB vào 1 cổng USB và điều khiển 4 máy)
Tuy nhiên, bản thân HUB do có tính chất không ổn định nên sẽ gây ra nhiều vấn đề, nên tốt hơn là dùng PCL e board có 4 cổng USB3.0 hoặc là dùng máy tính có 4 cổng USB3.0.

Công suất CPU 
Ngoài ra、dự đoán rằng khi xử lý hình ảnh của 4 camera chụp được sẽ làm cho CPU chịu tải đáng kể.

Vì cũng phụ thuộc phần mềm sử dụng nên thực tế thì chỉ còn cách là phải dùng thử.