NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG NHIỀU CAMERA ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VỚI PHẦN MỀM KIỂM TRA NGOẠI QUAN.

Vì cần xử lý khá năng nên cần phải là Core i7.
Tất nhiên là việc dùng USB3.0 là điều tiên quyết.

Nếu số lượng camera tăng thêm thì sẽ phát sinh các vấn đề như sau
・Cài đặt khó khăn
・Camera sẽ không được nhận diện do thiếu băng thông (chuyện này nếu không thử thực tế thì sẽ không biết)

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tăng số điểm ảnh của camera và giảm số lượng máy.
Sẽ an toàn nếu dùng 2 máy 10 Megapixel hơn là dùng 4 máy 5 Megapixel.

Hiện thời chắc là có nhiều máy tính chỉ có 1 cổng USB3.0
Trường hợp đó hãy dùng thử Board gắn thêm USB3.0 như hình dưới đây.

Board này khác với với Board mở rộng phổ biến, chip điều khiển USB được cài đặt cho 1 số cổng (không chỉ gắn 1 cái như loại phổ biến chỉ gắn 1 cái, mà tăng thành 4 cổng như là HUB USB)

Interface board dành cho người chuyên môn Board mở rộng USB3.0 USB3.0RX4-P4-PCIE
USB3.0ポート