Cách kết nối camera vào ống kính đơn (kính hiển vi)

Có nhiều loại kính đơn khác nhau.
Có những loại mà ống kính ở phần kết nối mắt có thể tháo rời và có những loại không thể tháo rời.

■ Trường hợp không thể tháo rời ống kính kết nối mắt
Đường kính của ống kính là từ φ30mm đến φ32mm, được làm từ vật liệu cứng như nhựa.

 

接眼部のレンズが外せない場合

 

Bạn có thể kết nối camera bằng cách sử dụng một ống kính chuyển đổi như sau vào phần ống kính kết nối mắt.

 

アダプタレンズをアイピース部分の接続

 

可変倍率カメラアダプタレンズ BA-A1835 可変倍率カメラアダプタレンズ BA-A1835
   
カメラアダプタレンズ BA-A35 カメラアダプタレンズ BA-A35

 

■ Trường hợp ống kính kết nối mắt có thể tháo rời
Nếu bên trong phần trục thẳng sau khi loại bỏ ống kính kết nối mắt có đường kính nội là 23.2mm (tiêu chuẩn JIS)

 

接眼部のレンズが外せる場合

 

Bằng cách loại bỏ ống kính kết nối mắt và thay vào đó là một ống kính relay như sau, bạn có thể kết nối camera C-mount.

 

リレーレンズを挿入するとCマウトカメラの接続が可能