Thấu kính hỗ trợ 2.0 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-2.0

補助レンズ

Đây là thấu kính hỗ trợ chuyên dùng cho dòng FZ.
Có thể nâng độ phóng đại.
Độ phóng đại:100x~640x
Khoảng cách thao tác:39mm

 

 

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Ví dụ sử dụng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
Z-2.0
Độ phóng đại
100x~640x
Khoảng cách thao tác
39mm

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ