Bàn XY gắn vào Microscope TT100

マイクロメータ付きXYテーブル TT100

Sử dụng Microscope, có thể xoay bàn để vật theo phương XY,
có thể thực hiện được những quan sát chi tiết.
Có thể xoay tròn bàn để vật

 

Thông tin về kích thước tham khảo ở đây

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Đặc trưng sản phẩm

【Linh kiện tiêu chuẩn: Bàn kính dùng cho đèn phát sáng bề mặt】

デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100

【Kích thước bàn để vật và độ di chuyển】

デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100
・Kích thước bàn để vật: 150X150mm
・Độ di chuyển: 25X25mm
・Gắn bàn xoay
・Kích thước của bàn kính, bàn quan sát: φ100mm
Xoay tay nắm màu trắng để di chuyển bàn xoay.

【Cách lắp bàn XY】

デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100
Tháo phần bàn để vật hình tròn của Microscope hoặc kính hiển vi ra, lắp bàn XY vào vị trí đó (φ95mm).
Có thể lắp vào kính hiển vi thực thể loại Zoom, giá đỡ loại nhỏ của Microscope.
デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100
Có thể lắp vào giá đỡ loại nhỏ

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
TT100
Bàn đặt mẫu
150x150mm
Độ di chuyển
25x25mm
Kích thước của bàn quan sát, bàn kính
φ100mm

Camera

Ống kính

Đèn chiếu

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ