Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Ánh sáng có thể nhìn thấy được bằng mắt người được gọi là ánh sáng khả kiến. Thông thường, ánh sáng khả kiến nằm trong khoảng từ 380nm đến 750nm. Bước sóng ngắn hơn thuộc về tia cực tím, trong khi bước sóng dài hơn thuộc về tia hồng ngoại.

 

波長

 

Màu sắc của ánh sáng thay đổi theo bước sóng. Vì không có nguồn sáng nào hoàn toàn đơn sắc, nên màu sắc thực tế thay đổi dựa trên bước sóng ánh sáng nào mạnh nhất trong phổ.

 

光の色は波長によって変わります

 

Các loại đèn không chỉ dùng để chiếu sáng mà còn dùng cho các thí nghiệm phát quang thường được bán với bước sóng đỉnh được quy định rất chi tiết.

波長ピーク

 

Trong các thí nghiệm phát quang đơn giản hoặc kiểm tra dây chuyền sản xuất, đèn cực tím (blacklight) thường được sử dụng. Đèn cực tím phát ra tia UV sóng dài, chỉ có thể nhìn thấy được một phần nhỏ bằng mắt thường.

Ánh sáng phát ra từ thiết bị chiếu tia cực tím của công ty chúng tôi có giá trị đỉnh là 365nm, đèn LED màu vàng là 589nm, đèn LED màu đỏ là 624nm, và đèn LED màu xanh là 463nm.

光のピーク値

 

Product Inquiry phone028-3911-2006

Specification

General Specification

Camera

Lens

Lighting

Feature of the pre-installed software for Simplified Measurement

soft_img

 • Observe live video
 •   
 • Simultaneous display of live image and save screen
 • Save the still image (JPEG, BMP)
 • Pause the observed image (Freeze Function)
 • Measure the distance between two points
 • Supported OS: WindowsXP, Vista, 7, 8 and 10 (Compatible with 32bit and 64bit)
 • * Saving and reading calibrated data while measure

Glass scale for the calibrations is option.

A powerful measuring software MeasurePRO

MeasurePRO

A measuring software developed by our company.
Able to display multiple crosslines, grids, saved thumbnails and comments. Can export the data to Excel.

 • Measuring types

  [Distance between 2 points]
  [3 Points Angle]
  [4 Points Angle]
  [Diameter]
  [Distance between 2 circles]
  [Perpendicular line]
  [Area]

 • Features

  ・Export to excel
  ・Show multiple crosslines
  ・X, Y axis scales
  ・Show grid lines
  ・Display both saved image and live image on separate screens
  ・Insert comments

MeasurePRO-Ex

MeasurePRO-Ex

Measuring software with focus stacking function

Standard accessories are two glass scales for calibration (GS - 0.2, GS - 0.5).

Measure easily on the screen.

 • Measuring types

  [Distance between 2 points]
  [3 Points Angle]
  [4 Points Angle]
  [Diameter]
  [Distance between 2 circles]
  [Perpendicular line]
  [Area]

 • Features

  ・Focus stacking function

The powerful MeasurePRO and the function-rich MeasurePRO-Ex measurement software comparison

 ・Please refer to the table below for the availability of the functions you need

  MeasurePRO-Ex MeasurePRO
Measure distance between 2 points
Focus stacking
Export to excel
Show thumbnails
Adjust screen magnification
Display crossline Multiple Multiple
Display grids
Display X, Y axis scales
Supports Windows XP、Vista、7、8 and 10 (32bit・64bit)

Inquire about this product

phone028-3911-2006

Business hour: 08:00 - 17:00
Closed on weekends & public holidays