MUỐN HIỂN THỊ ĐƯỜNG CROSSLINE BẰNG USB CAMERA ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)

Nếu sử dụng phần mềm MeasurePro、 MeasurePRO-Ex của công ty chúng tôi thì có thể hiển thị đường crossline.

 

Bằng MeasurePRO, MeasurePRO-Ex có thể cho hiển thị nhiều đường crossline tại vị trí tùy chọn.

measurepro

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hỗ trợ kỹ thuật.