CÁCH XEM HÌNH ẢNH CỦA NHIỀU CAMERA HD TRÊN 1 MÀN HÌNH

Để xem hình ảnh của nhiều Camera HD trên cùng 1 màn hình thì cách đơn giản nhất là dùng bộ chia màn hình.
Hiện có nhiều công ty bán, giá trên dưới 100.000 yên.

■Bộ chia của công ty Hypertools
Có thể chiếu đồng thời hình ảnh của tối đa 4 Camera HD trên cùng 1 màn hình.

分割器

■ Bộ chia của công ty Sanwa Supply
Có thể chiếu đồng thời hình ảnh của tối đa 4 Camera HD trên cùng 1 màn hình.

分割機
分割器

Nếu có nhiều màn hình hơn, có vẻ như số lượng đầu vào thuộc loại BNC sẽ nhiều hơn. Hình ảnh bên dưới là đầu vào HDMI (Hi-Vision) có 16 cổng
分割器