Phương pháp quan sát bề mặt bên trong của lỗ hình trụ (khoảng φ45~100mm).

Với khả năng quan sát toàn bộ 360° từ bề mặt lỗ đến tường bên trong, “Ống kính kiểm tra lỗ PHL178” có kích thước nhỏ gọn, cho phép chèn ống kính và quan sát nếu lỗ có đường kính từ φ45mm trở lên.

 

円筒穴内壁を観察する方法01  

Ống kính kiểm tra lỗ PHL178

 

 

 

Chúng tôi đã dán một tấm cao su đen lên ống PVC hình trụ có đường kính khoảng φ100mm và tiến hành quan sát bề mặt bên trong.

(Máy sử dụng: Kính hiển vi quan sát tường bên trong lỗ PHL200BA)

 

円筒穴内壁を観察する方法02   ▼thiết lập camera円筒穴内壁を観察する方法03

 

 

円筒穴内壁を観察する方法04

 

Do cao su màu đen dễ hấp thụ ánh sáng, hình ảnh có thể trở nên tối, tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh chiếu sáng và cài đặt máy ảnh, chúng tôi đã có thể quan sát với độ sáng đủ.

Ngay cả khi ánh sáng không đủ, bạn vẫn có thể tăng độ sáng bằng cách cải tiến hệ thống chiếu sáng.

Chúng tôi đã thử nghiệm bằng cách dán đèn LED dải mua sẵn lên mặt bên của ống kính.

 

円筒穴内壁を観察する方法05   円筒穴内壁を観察する方法06

 

 

 

Nếu sử dụng camera dòng CS/EG của shodensha, do kích thước nhỏ gọn của camera, bạn có thể chèn toàn bộ camera vào bên trong và quan sát tường bên trong 360°.

 

ホールインスペクションレンズ使用例

 

Bạn có thể chèn toàn bộ camera vào bên trong ống hình trụ có đường kính φ45mm và quan sát thành bên trong.

 

穴内壁観察01   穴内壁観察02

Nếu chế tạo dụng cụ chèn camera, bạn có thể quan sát được cả tường bên trong của các lỗ sâu.