Borescope siêu mỏng φ1.8mm  ME.1890.0080
ME.1890.0080
Thiết bị nội soi dùng trong công nghiệp đa tính năng φ5.5mm dây cáp linh hoạt
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-0418 (0°)
BAL-0418
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-3418 (30°)
BAL-3418
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-7418 (70°)
BAL-7418
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-9418 (90°)
BAL-9418
Borescope φ2.7mm 175mm BAL-02718 (0°)
BAL-02718
Borescope φ2.7mm 175mm BAL-32718 (30°)
BAL-32718
Borescope φ2.7mm 175mm BAL-72718 (70°)
BAL-72718
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-02710 (0°)
BAS-02710
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-32710 (30°)
BAS-32710
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-32710 (30°)
BAS-32710
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-72710 (70°)
BAS-72710
Borescope φ4.0mm 90mm BAS-0409(0°)
BAS-0409
Borescope φ4.0mm 90mm BAS-3409 (30°)
BAS-3409
Borescope φ4.0mm 90mm BAS- 7409(70°)
BAS-7409
Borescope φ4.0mm 90mm BAS-9409 (90°)
BAS-9409
Ống kính chuyển đổi Camera BA-A35
BA-A35
Đèn LED cầm tay dùng cho Borescope(loại dùng Pin) LED-BH2
LED-BH2
Đèn LED dùng cho Borescope(loại dùng pin) LED-3WDB
LED-3WDB
Đèn nội soi có phần đầu chuyển động, dùng trong công nghiệp, dây cáp linh hoạt  MIGS300-V601 (dây 1m) / MIGS300-V602 (dây 2m) / MIGS300-V603 (dây 3m)
MIGS300-V601 / MIGS300-V602 / MIGS300-V603
Thiết bị nội soi dùng trong công nghiệp đa tính năng φ5.5mm dây cáp linh hoạt
MIGS300
Đèn nội soi có phần đầu chuyển động, dùng trong công nghiệp, dây interlock φ4.9mm <dạng thay đổi hướng nhìn nghiêng, nhìn thẳng> MIGS300-491 (dây 1m) / MIGS300-492 (dây 2m) / MIGS300-493 (dây 3m)
MIGS300-491 / MIGS300-492 / MIGS300-493
Đèn nội soi đường kính nhỏ dùng trong công nghiệp φ4.0mm, dây interlock MIGS300-401 (dây 1m)/ MIGS300-402 (dây 2m)/ MIGS300-403 (dây 3m)
MIGS300-401 / MIGS300-402 / MIGS300-403
Đèn nội soi đường kính siêu nhỏ dùng trong công nghiệp BORE-MASTER
BORE-MASTER