GIÁ TRỊ F CỦA ỐNG KÍNH (ĐỘ SÁNG) LÀ GÌ

Giá trị của khẩu độ của camera (iris) được thể hiện bằng giá trị F. (khác với giá trị f nhỏ)
Giá trị càng nhỏ thì càng sáng.
Giá trị của trạng thái sáng nhất thường gọi là giá trị khẩu độ mở

Giá trị khẩu độ mở được dùng để chỉ độ sáng của ống kính. 
(Ống kính có giá trị khẩu độ mở nhỏ được được gọi là 「ống kính sáng」)

Cứ mỗi lần giá trị F thành √2  lần thì độ sáng sẽ giảm đi một nửa.

Giả sử độ sáng là 1 khi giá trị F là 2.0 thì khi F2.8(2.0X√2=2.8)thì độ sáng sẽ giảm đi một nửa.