Các hệ thống camera có thể được áp dụng cho việc kiểm tra bề mặt trong xi lanh động cơ hoặc bên trong

Chúng tôi đã tổng hợp một hệ thống camera có thể áp dụng cho việc kiểm tra bề mặt trong xi lanh động cơ hoặc bên trong hộp. Tôi sẽ giới thiệu hình ảnh chụp thực tế cùng với các ưu và nhược điểm của mỗi phương tiện.

 

 

 

●Điều kiện thử nghiệm

 

<Mẫu>

Vì khó có thể có được xi lanh động cơ, nên lần này chúng tôi đã thử nghiệm trên lon nhôm.
Kích thước lon nhôm là φ100mm×H130mm
Chúng tôi đã ghi số từ 1 đến 5 trên bề mặt trong.
Chúng tôi đã tạo ra một số vết trầy xước ở một số điểm.

 

 

アルミ缶

 

●Điều kiện thử nghiệm

<Mẫu>

Vì khó có thể có được xi lanh động cơ, nên lần này chúng tôi đã thử nghiệm trên lon nhôm.
Kích thước lon nhôm là φ100mm×H130mm
Chúng tôi đã ghi số từ 1 đến 5 trên bề mặt trong.
Chúng tôi đã tạo ra một số vết trầy xước ở một số điểm.

 

 

 

●Phương pháp kiểm tra và kết quả

 

1. Phương pháp kiểm tra toàn bộ bề mặt trong bằng một lần sử dụng Borescope rộng

 

① Borescope rộng φ4mm, Borescope 0°
② Ánh sáng dạng thấu kính phẳng, DC-30D-127W-CH1
③ Đèn chiếu sáng cho Borescope, LED-3WDB

 

アルミ缶  

Bên trái: Phong cảnh chụp ảnh
Bên phải: Phần mở rộng của đầu vào

Borescope có thể quan sát từ một khoảng cách nhất định ra ngoài cái miệng của hộp

Những vết trầy xước gần tận đáy và xa hơn sẽ giảm tính thẩm mỹ

     
ボアスコープで撮影  

Chụp ảnh sao cho toàn bộ đối tượng nằm trong một khung hình bằng cách giữ Borescope một khoảng cách nhỏ ra khỏi miệng hộp.

     
アルミ缶  

Chèn Borescope một chút vào từ cổng vào để chụp ảnh mở rộng.

 

Khả năng vận hành được đánh giá là ★4 vì có thể xác nhận toàn bộ bề mặt trong trong một lần.

Mức độ thấy rõ vết trầy là ★3.

 

 

2. Phương pháp kiểm tra bằng Borescope quay 90° (φ4mm) (yêu cầu xoay Borescope)

 

① Borescope φ4mm, Borescope 90°
② Ánh sáng dạng thấu kính phẳng, DC-30D-127W-CH1
③ Đèn chiếu sáng cho Borescope, LED-3WDB

 

 

アルミ缶  

Phong cảnh chụp ảnh

Borescope được chèn vào trong hộp

Để xác nhận toàn bộ vòng ngoại, cần xoay Borescope (yêu cầu xoay cả máy ảnh)

Ngoài ra, khi mở rộng, không thể quan sát toàn bộ cảnh trên dưới trong cùng một khung hình, và việc di chuyển lên xuống cũng là cần thiết.

     
アルミ缶  

高さ全体が一画面に入るようボアスコープを内壁から少し離して撮影

     
アルミ缶  

Chụp ảnh bằng cách đưa Borescope gần vào bề mặt trong.

 

Để xác nhận toàn bộ vòng ngoại của bề mặt trong, việc quay Borescope là cần thiết. Do việc quay cả máy ảnh nên đánh giá về khả năng vận hành là ★2. Tuy nhiên, mức độ thấy rõ vết trầy là ★4.

 

 

3. Phương pháp kiểm tra bằng Borescope xoay 90° (có thể thay đổi đầu tiên) (φ8mm) (yêu cầu xoay Borescope)

 

① Borescope xoay 90° (có thể thay đổi đầu tiên) φ8mm
② Ánh sáng dạng thấu kính phẳng, DC-30D-127W-CH1
③ Đèn chiếu sáng cho Borescope, LED-3WDB

 

 

アルミ缶  

Phong cảnh chụp ảnh

Borescope được chèn vào trong hộp

Để xác nhận toàn bộ vòng ngoại, việc quay Borescope là cần thiết, nhưng vì đây là Borescope có thể xoay, nên chỉ cần xoay ống đầu.

(Không cần quay máy ảnh)

     
アルミ缶の撮影  

Sau khi chụp ảnh với Borescope cách bề mặt trong một khoảng nhất định, việc di chuyển lên xuống một chút là cần thiết vì không thể quan sát toàn bộ cảnh trên dưới trong cùng một khung hình.

     
アルミ缶の撮影  

Chụp ảnh bằng cách đưa Borescope gần vào bề mặt trong để có ảnh phóng to.。

 

Đối với việc xác nhận toàn bộ vòng ngoại của bề mặt trong bằng Borescope xoay, không cần phải quay máy ảnh. Tuy nhiên, việc di chuyển lên xuống vẫn là cần thiết, vì vậy khả năng vận hành được đánh giá là ★3. Tuy nhiên, mức độ thấy rõ vết trầy là ★4.

 

 

 

4. Phương pháp kiểm tra toàn bộ bề mặt trong bằng Microscope dùng để quan sát bề mặt trong lỗ.

 

 ① Microscope dùng để quan sát bề mặt trong lỗ (dành cho lỗ từ φ20mm đến φ120mm) PH200BA-D30

 

 

アルミ缶の撮影  

Bên trái: Phong cảnh chụp ảnh
Bên phải: Hình ảnh sản phẩm

     

Ống kính được đặt gần miệng (không cần phải chèn vào trong hộp) để có thể xác nhận toàn bộ vòng ngoại của hộp một cách nhanh chóng.

Mức độ thấy rõ cũng khá tốt.

Vì không cần phải đặt phần ống kính vào trong hộp, nên khả năng gây tổn thương cho mẫu cực kỳ thấp.

     
アルミ缶の撮影  

Để toàn bộ vật thể nằm trong một khung hình, đặt ống kính một chút ra khỏi cổng vào và chụp ảnh.

     
アルミ缶の撮影  

Chụp ảnh bằng cách đặt ống kính gần nhất vào đầu vào, nhưng không gần quá để tạo ra ảnh phóng to lớn.

 

Khả năng vận hành được đánh giá là ★4 vì có thể xác nhận toàn bộ vòng ngoại của bề mặt trong trong một lần.

Mức độ thấy rõ vết trầy là ★4.

 

 

5. Phương pháp kiểm tra bằng việc gắn gương nhìn 90° vào đầu ống kính với tỷ lệ phóng đại cao (yêu cầu quay ống kính)

 

 ① Ống kính với tỷ lệ phóng đại cao FZ
② Gắn gương nhìn 90° vào đầu ống kính
③ Đèn chiếu sáng đặc biệt cho việc gắn gương nhìn 90°

 

 

高倍率レンズ先端に90°側視ミラーを取付ける方法  

Bên trái: Phong cảnh chụp ảnh
Bên phải: Phần mở rộng của đầu vào

Ống kính được chèn hoàn toàn vào trong hộp để quan sát.

     
高倍率レンズ先端に90°側視ミラーを取付ける方法  

Tỷ lệ phóng đại tối thiểu là khoảng 40 lần.

     
高倍率レンズ先端に90°側視ミラーを取付ける方法  

Tỷ lệ phóng đại tối đa là khoảng 200 lần.

Khả năng vận hành được đánh giá là ★1 vì quá trình tìm kiếm khá khó khăn do phạm vi quan sát mỗi lần hẹp hơn và chỉ tập trung vào việc phóng to.

Mức độ thấy rõ vết trầy là ★5. Tuy nhiên, nó không thực tế cho việc phát hiện vết trầy, mà chỉ dành cho mục đích quan sát phóng to.

 

 

6. Phương pháp kiểm tra toàn bộ bề mặt trong bằng S-Mount camera và ống kính góc rộng

 

① Camera UVC

② Ống kính góc rộng

③ Ánh sáng dạng thấu kính phẳng, DC-30D-127W-CH1

 

魚眼レンズ  

Bằng cách gắn ống kính góc rộng vào ống kính có thể thay đổi, bạn có thể thực hiện quan sát bên cạnh trong khi vẫn có thể nhìn thẳng.

 

* Với đường kính ống kính là 28mm, nên không thể quan sát được các đối tượng có đường kính nhỏ hơn như Borescope.

Hơn nữa, nó không phù hợp cho việc quan sát các lỗ sâu.

 

魚眼レンズ  

Chụp ảnh bằng cách giữ ống kính một chút ra khỏi miệng hộp.

     
魚眼レンズ  

Chụp ảnh bằng cách đặt ống kính gần nhất vào miệng hộp.

Khả năng vận hành được đánh giá là ★4 vì có thể xác nhận toàn bộ vòng ngoại của bề mặt trong trong một lần.

Mức độ thấy rõ vết trầy là ★3. Tuy nhiên, cách chiếu sáng có thể ảnh hưởng đến việc quan sát, khiến cho các phần sáng và tối trở nên rõ rệt.

 

 

 

 

● Tóm tắt

 

Khi quan sát bề mặt trong, việc lựa chọn hệ thống camera phù hợp với ngân sách và mục đích sử dụng là cần thiết.

Ngoài ra, việc xem xét khả năng vận hành cũng là điều cần được cân nhắc.

 

 

<Đối với mục đích phát hiện vết trầy và muốn xác nhận toàn bộ vòng ngoại của bề mặt trong hộp>

 

 4. Phương pháp kiểm tra toàn bộ bề mặt trong bằng Microscope dùng để quan sát bề mặt trong lỗ

 

 ① Microscope dùng để quan sát bề mặt trong lỗ (dành cho lỗ từ φ20mm đến φ120mm) PH200BA-D30 là lựa chọn tốt nhất.

 

<Đối với việc muốn quan sát phóng to vết trầy>

 5. Phương pháp kiểm tra bằng việc gắn gương nhìn 90° vào đầu ống kính với tỷ lệ phóng đại cao (yêu cầu quay ống kính) là lựa chọn tốt nhất.

<Đối với việc muốn quan sát hoàn toàn hướng bề mặt trong 90° mà không bỏ sót>

 3. Phương pháp kiểm tra bằng Borescope xoay 90° (có thể thay đổi đầu tiên) (φ8mm) (yêu cầu xoay Borescope)

 ① Borescope xoay 90° (có thể thay đổi đầu tiên) φ8mm

 ② Ánh sáng dạng thấu kính phẳng, DC-30D-127W-CH1

 ③ Đèn chiếu sáng cho Borescope, LED-3WDB là lựa chọn tốt nhất.

 

<Đối với việc muốn quan sát toàn bộ đáy lỗ và bề mặt trong bằng một thiết bị>

 

 1. Phương pháp kiểm tra bằng Borescope rộng φ4mm, Borescope 0° là lựa chọn tốt nhất.

 

<Đối với mục đích tập trung vào giá cả>

 

6. Phương pháp kiểm tra bằng S-Mount camera và ống kính góc rộng là lựa chọn tốt nhất.