BÀN XY CÓ PHẠM VI CHUYỂN ĐỘNG RỘNG

Bàn XY đơn giản của chúng tôi (TK100) có phạm vi chuyển động là 75mm x 55mm.

 

簡易XYテーブル(TK100)

 

Một số khách hàng yêu cầu bàn XY có phạm vi chuyển động lớn hơn.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể đề xuất Bảng XY 200 của công ty FSC.

Đây là phiên bản đơn giản hóa phù hợp với những tình huống cần chuyển động nhanh và rộng.

株式会社エフエスシー様のXYテーブル200