BÍ QUYẾT SỬ DỤNG GIÁ ĐỠ MÁY ẢNH VÀ GIÁ ĐỠ KÍNH HIỂN VI

Khi sử dụng chân đế, sẽ có phát sinh việc tình huống muốn điều chỉnh khoảng cách đến vật thể đang quan sát.。Điều này đề cập đến khi bạn muốn  gần vật thể hơn hoặc ngược lại khi bạn muốn cách xa với nó. Ngoài ra, nếu bạn đeo các phụ kiện khác, chúng có thể gây nhiễu lẫn nhau.

Trên thực tế, nhiều giá đỡ cho phép bạn lắp góc ngược lại. (Tất nhiên, chân đế do chúng tôi cung cấp cũng có thể được lắp đặt lộn ngược.)

 

多くのスタンドが天地逆にとりつけることができます

■  Hữu ích khi có vấn đề gây nhiễu với các phụ kiện khác.

他のオプションと干渉する場合に有効  
   
Đảo ngược góc đôi khi có thể giải quyết được vấn đề nhiễu.
天地を逆にすると解消できる場合があります 天地を逆にすると解消できる場合があります
Ví dụ sử dụng chân đế tiêu chuẩn (GR-STD4) và góc LED (LED-A2) Ví dụ sử dụng chân đế tiêu chuẩn (GR-STD4) và đèn LED chiếu sáng điểm linh hoạt (SPF-FL3)
   

■ Phương pháp này cũng hữu ích khi bạn cần điều chỉnh vị trí của thấu kính tùy theo đối tượng bạn đang quan sát.

対象物によって、レンズを近づけたり離したい時に有効 対象物によって、レンズを近づけたり離したい時に有効