BỘ CHIA TÍN HIỆU VIDEO

Trường hợp muốn chia sẻ tín hiệu video giữa nhiều thiết bị (ví dụ: màn hình và thiết bị ghi), thì có thể chia tín hiệu.

Khi phân nhánh tín hiệu video, có một phương pháp sử dụng đầu nối hoặc cáp để chia tín hiệu thành hai nhưng phương pháp này được sử dụng rộng rãi.

 

 

ケーブル コネクタ
   

 

Tuy nhiên, nếu bạn phân nhánh trực tiếp thì có nguy cơ chất lượng video sẽ giảm sút.

 

Bằng cách sử dụng bộ chia video, có thể phân chia tín hiệu video mà không làm giảm chất lượng.

 

● Chia theo đầu nối → chất lượng video bị giảm ● Chia bằng dải phân cách → về cơ bản không có tổn thất đầu ra
コネクタで分割→映像劣化 分割器で分割→基本的には無損出
   

 

<Ví dụ nối dây>
Bộ chia có thể được sử dụng để chia tín hiệu video thành hai, một tín hiệu xuất ra thiết bị ghi video và tín hiệu còn lại xuất ra màn hình.

 

分割器でビデオ信号を2分割して、ビデオ記録器とモニタに出力