CÁCH LƯU VIDEO BẰNG CAMERA USB

Chúng tôi nhận được yêu cầu từ những khách hàng muốn quay và lưu video dài hạn bằng camera USB.
Lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách để quay video thời lượng dài bằng camera USB.

 

 

Sử dụng phần mềm quay video nén đa chức năng “Hi TriggerREC”

 

Camera USB3.0 của chúng tôi có phần mềm Hi TriggerREC cho phép bạn dễ dàng quay những video dài.

・Tính năng của「Hi TriggerREC」

*Có thể quay video ở định dạng nén H.264 (.mp4)/không nén (.avi).
Tích hợp nhiều chức năng khác nhau, bao gồm chức năng chụp nhanh cho phép bạn chụp ảnh bất kỳ lúc nào và nhiều chức năng kích hoạt ghi/dừng kết hợp tín hiệu bên ngoài và bộ hẹn giờ.
トリガーソフト
 
 
 

Sử dụng phần mềm Viewer tiêu chuẩn đi kèm với camera USB

Camera USB 2.0 của chúng tôi có thể ghi bằng phần mềm Viewer tiêu chuẩn đi kèm, nhưng định dạng tệp AVI tiêu chuẩn đã cũ
và có giới hạn kích thước tệp 2GB.
Nếu chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thì có thể sử dụng phần mềm Viewer này. (loại 1,3 triệu pixel (1280X1024) có thể ghi khoảng 15 giây ở tốc độ 30 khung hình/giây)

 

付属の標準付属のViewerソフトウェアで録画

 

 
 
 
 

Sử dụng phần mềm ghi hình có sẵn trên thị trường hoặc miễn phí

Camera USB2.0 của chúng tôi cũng có thể được sử dụng làm camera DirectShow, vì vậy về cơ bản bạn có thể ghi bằng phần mềm ghi có bán
trên thị trường hoặc miễn phí hỗ trợ DirectShow.
Nếu có phần mềm ghi hình như vậy, bạn có thể kiểm tra xem có thể ghi hình hay không bằng cách thuê một thiết bị demo.
Một phần mềm miễn phí nổi tiếng có tên “Amcap” được Microsoft cung cấp dưới dạng chương trình mẫu.
(Định dạng lưu chỉ là định dạng không nén (AVI))

 

DirectShow対応の市販やフリーの録画ソフトウェアで録画

 

 

 

 

Ghi hình trong thời gian dài trên máy tính bằng bộ chuyển đổi

Tuy không phải là camera USB nhưng cũng có cách gắn bộ chuyển đổi USB 3.0 vào camera full HD và ghi hình thời gian dài trên PC. Nếu sử dụng GV-USB3/HD của IO Data Equipment, bạn có thể quay video bằng tất cả các camera full HD của chúng tôi.