CÁCH NHẬP TÍN HIỆU VIDEO VÀO MÀN HÌNH PC

Cách dễ nhất là sử dụng thiết bị quay video gắn USB.

Có sẵn ở nhiều định dạng khác nhau.

 

USB接続ビデオキャプチャー  Video Capture kết nối USB
変換機

 Với Microscope video, những bức ảnh bạn đã ghi lại và sử dụng bộ chuyển đổi để chuyển đổi từ NTSC sang USB và hiển thị trên PC của bạn.

 

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các bộ chuyển đổi được đề xuất. Đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.