CÁCH SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI PHÓNG ĐẠI CỰC CAO (NSH500CSU) NHỜ VIỆC CHIẾU SÁNG TRUYỀN QUA

NSH500CSU đạt tiêu chuẩn với bảng XY đơn giản nhưng không hỗ trợ chiếu sáng truyền qua, vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu cách lắp đặt hệ thống chiếu sáng truyền qua.

 

◆Cách 1
Cách gắn chân cao su vào RD-95T và đặt nó lên bệ XY tiêu chuẩn (TK100)

RD-95Tにゴム足を取付け、標準付属のXYステージ(TK100)に載せる方法

 

Có thể dễ dàng đưa ánh sáng truyền qua mà không cần xử lý, nhưng kích thước của vật thể bị giới hạn ở kích thước (φ95) có thể được đặt trên RD-95T.

Vì có chân cao su nên sẽ không bị trượt nhưng thân đèn có thể bị xê dịch do tác động như bị bạn đánh vào tay.

 

◆Cách 2
Cách chuyển sang bàn xoay XY đơn giản, tháo tấm quan sát và lắp RD-95T

 

回転式簡易XYステージに変更し、観察板を外しRD-95Tをはめ込む方法

 

Vì RD-95T có thể được lắp vào bàn XY nên nó có thể được cố định ở một mức độ nào đó.
Vì cần phải dẫn cáp ra bên ngoài nên cần phải khoan một lỗ có kích thước khoảng φ10 trên đế.
Chúng tôi cũng có thể khoan lỗ miễn phí trước khi vận chuyển.

 

 

Chi tiết về các sản phẩm được giới thiệu lần này, vui lòng xem bên dưới.

超高倍率USB マイクロスコープ NSH500CSU

Kính hiển vi USB độ phóng đại cực cao NSH500CSU

   

 

 

 

回転式簡易XYテーブル TK180-K

Bàn quay XY đơn giản TK180-K

   

 

 

 

透過照明 RD-95T Chiếu sáng truyền qua RD-95T