CÁCH TĂNG ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA HÌNH ẢNH MÀ KHÔNG THAY ĐỔI TIÊU CỰ

Trường hợp sử dụng camera USB, cũng có tùy chọn phần mềm để áp dụng thu phóng kỹ thuật số, nhưng điều này có thể làm ảnh hưởng đến độ phân giải.

Ví dụ: Nếu bạn sử dụng camera 2 megapixel ở độ phân giải đầy đủ thì độ phân giải sẽ là 1600X1200.

 

 

 

Độ phân giải là 800×600 = 480.000 pixel.  Nếu độ phóng đại là 2x thì độ phân giải sẽ là 1/4 và nếu độ phóng đại là 3x thì độ phân giải sẽ là 1/9.

Ngay cả trong trường hợp 5 triệu pixel, nó sẽ trở thành 1,25 triệu pixel với zoom kỹ thuật số 2x và 550.000 pixel với zoom kỹ thuật số 3x.

Mặt khác, zoom quang học cho phép tăng độ phóng đại mà không làm giảm độ phân giải (nhưng thực tế nó đã giảm một chút).

Ngay cả khi ống kính của bạn không chức năng tăng tiêu cự, bạn vẫn có thể dễ dàng tăng độ phóng đại của nó bằng cách sử dụng một linh kiện gọi là bộ chuyển đổi phía sau.

 

2倍のリアコンバータ