CÁCH THỨC SÁT RÕ CẠNH CỦA BỀ MẶT R

Nếu cạnh của phôi có bán kính thì có thể không nhìn rõ được.

Bạn có thể nhìn rõ bằng cách điều chỉnh độ phóng đại, ánh sáng và nền.

 

Chúng tôi đã thử quan sát

cạnh của pin.

乾電池のエッジ
   

1. Sự khác biệt về độ sâu tiêu cự (so với độ phóng đại 80x)

 
Khi mở khẩu độ Khi khẩu độ được thu hẹp lại
絞りを開放にした場合 絞りを絞った場合
Khi khẩu độ mở rộng, độ sâu tiêu điểm sẽ trở nên nông và các cạnh có thể không rõ ràng.
   

2. Sự khác biệt về màu nền (so với độ phóng đại 80x)

 
Trường hợp màu nền là màu đen Trường hợp màu nền là màu trắng
背景色が黒の場合 背景色が白の場合
Các cạnh có thể trở nên không rõ ràng do phản xạ nền, phản chiếu từ ánh sáng hoặc bóng.
   

3. Sự khác biệt về độ phóng đại

 
Độ sâu của tiêu điểm cũng thay đổi theo độ phóng đại. (So ​​sánh với khẩu độ mở)
Ở mức 30x Ở mức 80x
30倍時 80倍時

Các cạnh của cùng một vật thể có thể bị mờ khi tăng độ phóng đại.