CÁCH XỬ LÝ TÌNH TRẠNG VIDEO BỊ TREO, TỐC ĐỘ CHẬM,…

Một nguyên nhân có thể là do nguồn cung cấp hiện tại từ PC không đủ.

(Đây không phải là tiếng ồn, v.v. và không thể xử lý bằng cáp lặp lại, v.v.)

Máy tính xách tay nói riêng có thể có tổng nguồn điện thấp hoặc ở chế độ tiết kiệm năng lượng theo mặc định.

Trong trường hợp này, giải pháp đơn giản là sử dụng HUB tự cấp nguồn (HUB có bộ đổi nguồn AC).

Điều này sẽ đảm bảo rằng nguồn điện cung cấp cho máy ảnh và các cáp hoạt động đến từ HUB chứ không phải từ PC.

セルフパワーのHUB

 

Ngoài ra còn có HUB tự cấp nguồn có ampe kế như hình bên dưới.

 

電流計のついたセルフパワーのHUB